Gå till innehållet

1/2002

Medicinska språkgruppen

Artiklar

Sedan hösten 2001 finns en arbetsgrupp för svenskspråkig terminologi inom medicin och hälsovård. Gruppen, som …

Fikon fikon fik språkon!

Artiklar

Fråga: Varifrån kommer ordet fikonspråk och vad betyder det egentligen? Svar: Fikonspråk är ett hemligt …

Handlingsprogram för svenskan i Finland

Artiklar

Finlandssvenskarna är kända för att inveckla sig i diskussioner om sitt svenska modersmål. Vi har …

Folkmålsstudier 40

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Större delen av innehållet i Folkmålsstudier nummer 40 utgörs av föredrag från symposiet ”Talat språk …

Familjära sjukdomar

Artiklar

Fråga: Hur översätter man det engelska familial till svenska när det gäller t.ex. sjukdomar som …

Angående ortnamns betydelse – om de nu har någon?

Artiklar

Staffan Nyström

Under det seminarium som hölls i april 2001 för att fira dialekt- och namnforskaren Peter Slottes 60-årsdag ingick också en mer övergripande och teoretisk diskussion om ortnamn under ledning av Staffan Nyström. Här återges några av de tankar som berördes i diskussionen. Staffan Nyström är docent i nordiska språk och ortnamnsexpert vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm.

Mångsidiga Margareta Westman

Aktuell litteratur

Sandra Forsman

När Margareta Westman, professor i svenska och föreståndare för Svenska språknämnden, avled i augusti 2000 …

God ortnamnssed

Artiklar

Peter Slotte

I Sverige stadgar kulturminneslagen att ortnamn ska behandlas enligt ”god ortnamnssed”. Ortnamnsexperten Staffan Nyström diskuterar i Ortnamnen och kulturminneslagen elva typfall som aktualiserar tolkning av vad god ortnamnssed är. Peter Slotte, namnvårdare på Forskningscentralen för de inhemska språken, har läst Nyström.

Ledarhund

Artiklar

Citat ur Språkbruk 1/1993: Ordet ledarhund används i svenskan främst i betydelsen ’hund som specialtränats …

Ett handlingsprogram för svenskan i Finland

Artiklar

Mikael Reuter

Hur står det till med svenskan i Finland? Alldeles utmärkt, verkar det. Antalat finlandssvenskar har …