Fråga: Jag har alltid trott att man skriver ordningstal på samma sätt i svenskan som i finskan, men har fått påpekanden om mitt sätt att skriva t.ex. datumintervaller på svenska. Vilka regler gäller?

Svar: En av de bedrägliga skillnaderna mellan finskans och svenskans skrivregler gäller ordningstal. I motsats till finskan (och många andra språk) sätter man nämligen inte punkt efter ordningstal i svenskan utom när siffran i datum följs av en annan siffra.

             Svenska                      Finska            

             1 februari 2002         1. helmikuuta 2002
             1.2
7.2                        1.2.7.2.        
             3 upplagan                 3. painos        
          

Ordningstal kan vid behov skrivas med siffror följda av kolon och talets sista bokstav. Enbart siffran räcker om sammanhanget visar att det är fråga om ett ordningstal.

 Företagets 25:e verksamhetsår
Jubileet firades för 18 gången

 Vid datum med efterföljande månadsangivelse,  regentnummer och våning skrivs alltid bara siffran.

              den 24 mars
             Carl XVI Gustaf
             6 våningen