Rådet för teknisk terminologi i Norge, RTT, har gått i konkurs. I november köpte S.A.I.L.Port Northern Europe (SPNE) upp konkursboet med avsikt att skapa ett ”nytt  RTT”. Även i fortsättning­en ska RTT (oberoende av vilket namn det kommer att få) vara ett nationellt terminologiorgan. Personalen ser positivt på framtiden.