Statsrådets svenska språknämnd ska ge ut en reviderad upplaga av handboken Svenskt lag­språk i Finland (SLAF) detta år. Nämnden är tacksam för förslag till kompletteringar, ändring­ar m.m. som gäller handboken. Förslagen kan skickas till adressen spraknamnden@vnk.vn.fi, faxas på numret 09160 2088 eller postas till Statsrådets svenska språknämnd, sekr. Sunna Vennström, Statsrådets translatorsbyrå, PB 23, 00023 Statsrådet.