Fråga: Hur översätter man det engelska familial till svenska när det gäller t.ex. sjukdomar som förekommer familjevis? Engelskan har två ord: familiar, som betyder bekant, förtroendefull och familial, som betyder familjevis uppträdande. Gör man samma skillnad mellan familial och familjär i svenskan?

Svar: Familjär har de allmänspråkliga betydelserna otvungen (i umgänget), (alltför) intim, allmänt bekant, ledig. I medicinskt fack­språk går det emellertid bra att använda familjär i betydelsen (sjukdom) som drabbar flera medlemmar av samma familj eller släkt. Familjär används t.ex. i benämningar på sjukdomar som ”familjär hyperkolesterolemi”. Något ord som familial finns inte i svenskan, även om det ibland oriktigt används i medicinska sammanhang.