Citat ur Språkbruk 1/1993:

Ordet ledarhund används i svenskan främst i betydelsen ’hund som specialtränats för att leda synskadade’ och är därför en direkt motsvarighet till finskans opaskoira. Dessutom kan ordet användas om den hund som går först i ett spann draghundar. Ordet ledhund betecknar i första hand en hund som har till uppgift att spåra och markera älg under älgjakter. Tidigare användes benämningen ledhund också allmänt om viltspårhundar.

Källa: Hundägarens ordbok.