Gå till innehållet

1/1995

Gastronomiska ord

Aktuell litteratur

Matkulturen varierar från land till land och därför kan den gastronomiska terminologin bli väldigt mångfasetterad. …

Hur ska det heta? – ett språkriktighetslexikon

Aktuell litteratur

Har du någon gång funderat över varför man kan säga den gamle mannen men inte …

OSSE

Artiklar

Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen har bytt namn till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa …

Femton år målmedvet arbete för bättre språkförståelse i Norden

Artiklar

Anneli Bauters

Anneli Bauters, som är direktör för Nordiska språk- och informa­tions­­­centret i Helsingfors, presenterar i sin artikel centrets verksamhet.

Ingusjien

Artiklar

På grund av kriget i Tjetjenien har även grannrepubliken Ingusjien fått en hel del publicitet …

Tankstreck och bindestreck

Artiklar

I olika texter ser man allt oftare att bindestreck (-) används i stället för tankstreck …

Muslimer och islamister

Artiklar

Vilket ord ska man egentligen använda om en anhängare av islam? Den benämning som används …

Eu-termer på tre språk

Aktuell litteratur

Finlands inträde i Europeiska unionen har medfört att behovet av EU-termer på finska och svenska …

Teman och scheman

Artiklar

Orden tema och schema har tidigare fått grekisk pluralform (temata, schemata) i svenskan, eftersom de …

Ny skogsordlista

Artiklar

Det allra färskaste tillskottet bland Tekniska nomenklaturcentralens publikationer är en skogs-ordlista. Tillsammans med Sveriges Skogsvårdsförbund …