Gå till innehållet

1/1995

Eu-termer på tre språk

Aktuell litteratur

Finlands inträde i Europeiska unionen har medfört att behovet av EU-termer på finska och svenska …

Teman och scheman

Artiklar

Orden tema och schema har tidigare fått grekisk pluralform (temata, schemata) i svenskan, eftersom de …

Ny skogsordlista

Artiklar

Det allra färskaste tillskottet bland Tekniska nomenklaturcentralens publikationer är en skogs-ordlista. Tillsammans med Sveriges Skogsvårdsförbund …

Omständlig öppenhjärtighet

Artiklar

Ibland kan en bokstav tappas bort eller tillfogas ord på grund av inflytande från liknande …

Boendeformer för boende

Artiklar

Substantivet boende och olika sammansättningar på -boende har förekommit flitigt i texter av olika slag …

Skandinaver samtalar

Artiklar

Kristian Slotte

Hur är det med den skandinaviska språkgemenskapen? Vilka skandinaver förstår varandra bäst och vilka strategier tar talare till för att bli förstådda? Bl.a. de här frågorna tar Ulla Börestam Uhlmann upp i sin bok ”Skandinaver samtalar”, som här presenteras av Kristian Slotte, sedan 1991 konsultativ tjänsteman vid undervisningsministeriet med bl.a. nordiska frågor som ansvarsområde. Författaren har tidigare också verkat som sekreterare för Nordiska rådets kulturutskott och som lektor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Ord i elektronikens tjänst

Artiklar

IT-branschen eller informationstekniken, som allt oftare kallas informationsteknologi (även då ingen vetenskap avses) skapar ett …

Dialektspalten

Artiklar

Peter Slotte

I Språkbruks dialektspalt behandlas dialektala finlandssvenska ord och uttryck. Läsarna kan sända in sina frågor till bladet, dör de sedan tas om hand redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål. Den här gånge är det huvudredaktören som svarar.

Krishanteringsstyrkor

Artiklar

Huvudstaben rekommenderar termen  krishanteringsstyrka eller krishanteringstrupp som benämning på de utvidgade FN-trupper som diskuterats bl.a. …

Skandinavisk ordhjälp

Aktuell litteratur

Peter Slotte

Det senaste tillskottet till Norstedts randiga ordboksserie är en mycket speciell ordbok, den tre-språkiga ”Skandinavisk …