Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen har bytt namn till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och förkortas nu OSSE (läses ut bokstav för bokstav, inte ”osse”). I Sverige har den gamla förkortningen KSSE egentligen aldrig använts, utan i stället har man talat om ESK. Men i och med namnbytet har användningen av förkortningar förenhetligats, och också i Sverige går man nu in för förkortningen OSSE.