I olika texter ser man allt oftare att bindestreck (-) används i stället för tankstreck (–), och ibland också vice versa. I Svenska skrivregler behandlas ingående hur respektive streck skall användas. Här återges de viktigaste principerna.

 

Bindestreck (-) används

– vid avstavning (av-stav-ning)

– i sammansättningar (50-årsjubileum, svensk-finsk)

– i dubbelnamn (Karl-Erik Krook, Kerstin Lindberg-Nieminen)

– som markör för gemensam orddel (elev- och lärarutbyte)

– i telefonnummer och bankkontonummer (tfn 90-701 34 84 eller konto 200620-112467)

 

Tankstreck (–) används

– inne i meningar

– vid paus före någonting oväntat

– före och efter parentetiskt inskott

– före repliker (då kallas tankstrecket också talstreck, anföringsstreck eller pratminus)

– i punktuppställningar

– mellan siffror då strecket har betydelsen ’från … till’ eller ’mellan … och’ (2–3 meter, 1–4 tabletter, 1–15 juli, 1985–1995)

– mellan ortnamn (sträckan Borgå–Helsingfors)

 

I de två sista fallen står tankstrecket direkt intill siffrorna/ortnamnen.