Ibland kan en bokstav tappas bort eller tillfogas ord på grund av inflytande från liknande ord. Observera att det heter omständlig (inte ”omständig”) och öppenhjärtig (inte ”öppenhjärtlig”). Påverkan från ord som beständig, självständig och anständig är säkert orsaken till att l faller bort i omständlig, medan sammanblandning med ordet hjärtlig ger upphov till ”öppenhjärtlig”.

Lägg också märke till att det heter fingra (inte ”fingrera”) och digital (inte ”digitalisk”). Prioritera dessa former, i stället för att ”priorisera” dem.