Vilket ord ska man egentligen använda om en anhängare av islam? Den benämning som används av de islamiska trosbekännarna själva och som också rekommenderas är muslim. Benämningen muhammedan (mohammedan) ogillas ofta av muslimerna själva och den bör därför inte användas. Inte heller bör det föråldrade ordet muselman användas. Ordet islamist som förekommer då och då i massmedierna ska användas enbart om fundamentalistiska muslimer, dvs. om de radikala muslimer som anser att islam ska tillämpas som samhällsordning.

 Muslimernas religion bör kallas islam. Som adjektiv förekommer såväl muslimsk som islamisk. Betydelseskillnaden är inte alltid strikt mellan dem, men ofta används muslimsk då man avser politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i den s.k. muslimska världen, t.ex. det muslimska Beirut, muslimsk polis. Adjektivet islamisk används främst då man avser religionen eller den islamiska kulturen, t.ex. den islamiska läran, en islamisk helgedom.