Gå till innehållet

Artiklar

Vad är bra svenska? En inblick i språkvårdens historia

Artiklar

Maria Bylin

Innan språkvården ger en rekommendation görs noggranna avvägningar. Maria Bylin presenterar åtta perspektiv som språkvården tar hänsyn till i sina rekommendationer.

is på hav

Våra namn – från helgon och tsarer till smekformer och kändisar

Artiklar

Leila Mattfolk

I hela mitt liv har jag kunnat fira namnsdag den 5 mars. När jag flyttade …

Den ryska kejsarfamiljens medlemmar.

Vilken valör? Alla ord passar inte i alla sammanhang

Artiklar

Monica Äikäs

Varför kan Gud inte vara obeskrivlig? Kan ett skyfall vara tjänligt? Monica Äikäs diskuterar ord och deras valör, bland annat med utgångspunkt i en ortodox liturgisk text.

Nyhetsuppläsaren ringer på – vad får dig att öppna dörren till ditt hem?

Krönikan

Peik Österholm

Föreställ dig att du slinker in i ett flervåningshus, i en valfri stad i Svenskfinland …

Peik Österholm.

Byggstenar för en historisk roman – testa ditt ordförråd mot Skymning 41

Artiklar

Solveig Arle

Författaren Kjell Westö tackar bland annat sin mormor och hennes bibliotek för sitt förråd av …

Kjell Westö.

Svenskan förändras, språkvårdens mål består 

Artiklar

Anna Maria Gustafsson

Språkvårdens metoder och arbetssätt har förändrats mycket under åren, liksom synen på rätt och fel. Målet är ändå fortfarande detsamma: att bidra till att svenskan i Finland ska vara livskraftig och fungerande i alla sammanhang.

Konsten att hantera det sammansatta

Artiklar

Lisa Loenheim

Särskrivning hör till de språkriktighetsfrågor som väcker mest känslor hos språkbrukarna, men hur stor är risken för missförstånd egentligen? Och hur avgör vi ett sammansatt ords betydelse?

ISO-standarden för klarspråk ger både konkreta riktlinjer och status

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg

”Kanske den största milstolpen någonsin för klarspråksarbetet” kallar Torunn Reksten, vicepresident för klarspråksorganisationen Plain, den nya ISO-standarden för klarspråk.

Glidande betydelser – om de relativa adverben när, då och där

Artiklar

Monica Äikäs

När, då och där kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Monica Äikäs presenterar både nutida och historiska exempel på hur dessa relativa adverb kan användas.

Om man översätter en bok, kommer den inte att lämna en

Artiklar

Robin Valtiala

En översättare måste ta ställning till hur modern eller ålderdomlig språkdräkten i översättningen ska vara, fundera på översättningen av ogooglebara uttryck och hela tiden vara beredd på att göra bort sig.