Gå till innehållet

4/2007

Medicinsk ordlista

Artiklar

Under 1990-talet ingick två finsk-svenska ordlistor i Språkbruk som tog upp ord inom hälsovård och …

Medarbetarkompetens

Artiklar

Fråga: I finska språket har vi ett nytt ord alaistaidot som syftar på en arbetstagares …

Stockfors-Helsingholm tur och retur – finlandssvensken som brobyggare

Artiklar

Mårten Westö

Författaren och översättaren Mårten Westö pendlar flitigt mellan städerna Stockfors och Helsingholm. Här redogör han för var orterna ligger på hans språkliga karta. Artikeln är en förkortad version av ett föredrag hållet vid det svensk-finska översättarseminariet på Haiko gård i september.

Registrerad förening

Artiklar

Fråga: Förkortningen för registrerad förening tycks skrivas på flera olika sätt: rf, r.f., rf.  Finns …

Urbana ortnamn i fokus

Artiklar

Maria Vidberg

Korvhuset i Helsingfors, Konservburken i Åbo och Kärlekstallen i Nykarleby är alla belysande exempel på ett urbant namnförråd. Maria Vidberg, namnforskare på Focis, presenterar Svenska litteratursällskapets projekt Namnen i våra städer.

Röster från språkstriden – gamla ortnamn begeistrar

Aktuell litteratur

Johan Schalin

Varje minoritet har behov av symboler och berättelser om sin härkomst för att framhäva sin …

Ny stor svensk-finsk ordbok

Aktuell litteratur

Stora svensk-finska ordboken har utkommit. Det är redan tjugo år sedan Göran Karlssons Stora svensk-finska …

Reuters rutor 3

Aktuell litteratur

Den tredje volymen av Reuters rutor har utkommit under rubriken ”Reuters Rutor 3 – Språkspalter …

Outsiderkonst

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta den finska förkortningen ITE-taide till svenska? ITE står för itse …

Konferens om normering i Norge

Artiklar

Den 13 november arrangerades en språknormeringskonferens i Kristiansand i Norge. Temat för konferensen var Behov …