Fråga: I finska språket har vi ett nytt ord alaistaidot som syftar på en arbetstagares förmåga att samarbeta med förmannen så att han eller hon kan acceptera ledarskapet och arbeta professionellt, och till och med stödja sin förman. Vad skulle detta kunna heta på svenska?

Svar: Ett ord som på ett adekvat sätt uttrycker vad det är fråga om på svenska är medarbetarkompetens. Vi rekommenderar att du använder detta ord.