Under 1990-talet ingick två finsk-svenska ordlistor i Språkbruk som tog upp ord inom hälsovård och medicin. Ordlistorna har nu reviderats och uppdaterats av medicinska språkgruppen, och kommer under januari 2008 att läggas ut på Focis webbplats.

Medicinska språkgruppen grundades hösten 2001. Språkgruppens mål är ett korrekt medicinskt språk på svenska i Finland. Medicinska språkgruppen ger råd om vilka termer som är lämpliga att använda på svenska. Om du vill veta mer om medicinska språkgruppen kan du gå in på Focis webbsida (Språkvård > Svensk språkvård > Medicinska språkgruppen).