Fråga: Hur ska jag översätta den finska förkortningen ITE-taide till svenska? ITE står för itse tehty elämä, dvs. ungefär ”gör-det-själv-liv”.

Svar: Det verkar som om den svenska motsvarigheten till ITE-taide är outsiderkonst. Det är fråga om ett slags vardagskonst som med en lite svepande och luddig formulering ibland också kallas för folkkonst. Utövarna av outsiderkonst är självlärda och arbetar ofta i utkanten av konstvärlden.

Clemens Altgård, svensk författare och översättare, skriver så här om outsiderkonst: Vad är då outsiderkonst? Jo, det finns en definition som jag tycker är bra. Chicagoförfattaren William Swislow anser att begreppet kan användas i de fall då människan bakom verket har skapat detta utan hänsyn till etablerade uppfattningar om vad som är konst. Det får inte heller finnas en strävan efter kommersiella framgångar eller en vilja att bli erkänd av konst­eta­blissemanget.

Ett uttryck som också förekommer är annan konst. Det finns till exempel ett museum för annan konst i Sverige.