Fråga: Förkortningen för registrerad förening tycks skrivas på flera olika sätt: rf, r.f., rf.  Finns det någon rekommendation om skrivsättet?

Svar: Vi rekommenderar att rf skrivs utan punkter (och utan mellanrum mellan bokstäverna). Det är nämligen på detta sätt registrerad förening förkortas enligt 50 § i föreningslagen.