Gå till innehållet

3/2013

Välja namn – välja kön

Artiklar

Emilia Aldrin

Hur motiverar föräldrarna sina namnval när de väljer förnamn till sina barn? Vad strävar föräldrarna efter att uttrycka och vad vill de undvika i namnvalet? Och är det någon skillnad i valet av flicknamn och valet av pojknamn?

Mycket språkligt på Helsingfors bokmässa

Artiklar

Helsingfors bokmässa arrangeras i år den 24–27 oktober. Språkbruk är som vanligt på plats i …

Mångsidigt om nordistik i åttioårig tidskrift

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Folkmålsstudier 51, 2013. Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. Meddelanden från Föreningen för …

Eldsjälar håller språköar vid liv

Artiklar

I de finskspråkiga delarna av Finland finns det 16 orter som kan kallas svenska språköar. …

En text är en väv av samband – om tema och rema i översatt text

Artiklar

Monica Äikäs

Det är inte likgiltigt i vilken ordning informationen tas upp i en sats eller mening, eftersom ordningsföljden påverkar begripligheten. Monica Äikäs har tidigare skrivit om tema och rema i översatt text (Språkbruk 4/2011).  Här vidareutvecklar hon ämnet. Texten baserar sig delvis på ett föredrag på Kommunförbundets översättarseminarium i Åbo i april 2012.

Vispoesi

Krönikan

Katarina von Numers

Det finns ingen musik som berör mig lika djupt som visan, ingen annan som får …

Är du i sjunde himlen?

Artiklar

Sakta i backarna, vara i sjunde himlen, ha huvudet på skaft … Alla dessa är …

Den duande annonsen och andra historier

Aktuell litteratur

Einar Korpus

Marika Tandefelt: Prima vara! Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet. …

Hen i Sverige och i Finland

Artiklar

Karin Milles

I början av 2012 blev jag kontaktad av Olika förlag. De skulle ge ut en barnbok, Kivi och monsterhund, där pronomenet hen användes om huvudkaraktären. Nu ville förläggarna veta vad jag som språkforskare med genusintresse tyckte om detta. Boken var rolig och välskriven, och eftersom bokförlaget arbetar normkritiskt tyckte jag att pronomenvalet var utmärkt. Förläggarna skrev sedan en debattartikel där de förklarade varför de tyckte att hen var ett nytt och bra ord, och jag inbjöds att skriva under. Föga anade jag vad detta skulle föra med sig.

”Vad är det som är så hemskt med blandspråk”?

Artiklar

Åsa Mickwitz

Till språkpuristernas förfäran breder engelskan ut sig i vårt språk. Är detta slutet för svenskan?