Gå till innehållet

3/2013

Ledare

Ledare

Charlotta af Hällström-Reijonen

Är grammatikforskning något som bara språkvetare har nytta av? Det tror antagligen många, men det …

Ny idébok för lärare

Artiklar

  De finlandssvenska skolorna har länge haft en växande andel två- eller flerspråkiga elever i …

Utan skiljetecken ingen text

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Siv Strömquist: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp. Morfem 2013. 190 sidor. En text består …

Slamkrypare och myggjagare

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Hans ”Lelle Printer” Dahlman: Slamkrypare och myggjagare. En nostalgisk ordbok över 50- och 60-talens slang. …

Välja namn – välja kön

Artiklar

Emilia Aldrin

Hur motiverar föräldrarna sina namnval när de väljer förnamn till sina barn? Vad strävar föräldrarna efter att uttrycka och vad vill de undvika i namnvalet? Och är det någon skillnad i valet av flicknamn och valet av pojknamn?

Mycket språkligt på Helsingfors bokmässa

Artiklar

Helsingfors bokmässa arrangeras i år den 24–27 oktober. Språkbruk är som vanligt på plats i …

Mångsidigt om nordistik i åttioårig tidskrift

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Folkmålsstudier 51, 2013. Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. Meddelanden från Föreningen för …

Eldsjälar håller språköar vid liv

Artiklar

I de finskspråkiga delarna av Finland finns det 16 orter som kan kallas svenska språköar. …

En text är en väv av samband – om tema och rema i översatt text

Artiklar

Monica Äikäs

Det är inte likgiltigt i vilken ordning informationen tas upp i en sats eller mening, eftersom ordningsföljden påverkar begripligheten. Monica Äikäs har tidigare skrivit om tema och rema i översatt text (Språkbruk 4/2011).  Här vidareutvecklar hon ämnet. Texten baserar sig delvis på ett föredrag på Kommunförbundets översättarseminarium i Åbo i april 2012.

Vispoesi

Krönikan

Katarina von Numers

Det finns ingen musik som berör mig lika djupt som visan, ingen annan som får …