De finlandssvenska skolorna har länge haft en växande andel två- eller flerspråkiga elever i sina klassrum. Till hjälp för deras lärare har Utbildningsstyrelsen nu gett ut idéboken Skolspråk och lärande, skriven av författarna Anna Slotte-Lüttge och Liselott Forsman.  

Boken innehåller en stor mängd tips och verktyg för lärare på olika skolstadier. Den baserar sig på Utbildningsstyrelsens projekt Att möta flerspråkiga elever i skolan, riktat till årskurserna 7–9. Projektet pågick under 2010–2012 och har, i sin tur, varit en efterföljare till projektet Språkrum (2000–2008) som gällde barns språkutveckling i åldrarna 6–12 år.

Språkets betydelse i lärandeprocessen uppmärksammas allt mer i de västerländska samhällena, mycket beroende på globaliseringen och den kulturellt och språkligt sett allt mer mångfasetterade verklighet vi lever i. Flera forskare beskriver lärandet som ett språkligt fenomen – dialog och interaktion är centrala verktyg för lärandet. Och erfarenheten har gång på gång visat att språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen i skolan inte gynnar enbart elevens språkliga utveckling utan även den kognitiva utvecklingsprocessen.

Det språkutvecklande arbetet är väl känt för lärare och skolutvecklare i de finlandssvenska skolorna, som redan länge haft en växande andel två- eller flerspråkiga elever i sina klassrum.  De språkliga och multimodala färdigheterna är också numera högt prioriterade nyckelkompetenser i alla OECD-länder och det skrivs allt fler handböcker i ämnet på olika språk. Boken Skolspråk och lärande behandlar uttryckligen den finländska skolvardagen och är därför unik i sitt slag.

Mer information om projektet och boken hittar du på www.skolsprak.fi.