Gå till innehållet

2/2002

Svenska på stan

Artiklar

Med sin kampanj Svenska på stan vill Svenska Finlands folkting öka användningen av svenskan i …

Viborg som språkmiljö

Artiklar

Marika Tandefelt

Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handels­högskolan i Helsingfors, har de senaste åren ägnat Viborg och de fyra språken i staden särskild uppmärksamhet. I vår har den nya bok - Viborgs fyra språk under sju sekel – som hon har skrivit tillsammans med två historiker utkommit på Schildts. I denna artikel ger Tandefelt en koncentrerad översikt över de språkliga förhållandena i Viborg från medeltiden till 1900-talets första hälft.

Språkfrågor i urval

Artiklar

Alla elektroniska ordböcker håller inte måttet

Artiklar

Birgitta Romppanen

Elektroniska ordböcker kan vara av mycket olika kvalitet. I denna artikel granskar Birgitta Romppanen, t.f. professor i modern finska vid Vasa universitet, sex finsk-svenska elektroniska ordböcker. Vissa av ordböckerna är direkt undermåliga. Birgitta Romppanen doktorerade i fjol på utvecklingen av den finsk-svenska och den enspråkiga finska ordboken.

Solbada

Artiklar

Citat ur Språkbruk 1/1993: I finskan används frasen ottaa aurinkoa, som har gett upphov till …

Aktuell litteratur

Artiklar

Idéspruta och inspirations­källa för skolorna

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Svenskans kvalitet i de finlandssvenska skolorna har under de senaste åren väckt både oro och …

Svenska språkböcker förenar nytta med nöje

Artiklar

Peter A. Sjögren

Böcker om språk och hur man använder det är en livskraftig genre i Sverige. Peter A. Sjögren ger här en översikt över nyutkomna språkböcker riktade till den breda allmänheten. Artikelförfattaren är fristående förlagskonsult i Stockholm, tidigare bl.a. huvudredaktör i Nationalencyklopedin, och styrelseledamot i Svenska språknämnden. Artikeln är en bearbetning av en artikel publicerad i Dagens Forskning 29.4.2002.

Ny svensk ordbok

Artiklar

Nina Martola

Förra året kom en helt ny svenska definitionsordbok ut, Natur och kulturs svenska ordbok. Bakom …

Projektet ORDAT

Artiklar

Inom det svenska forskningsprojektet ORDAT (Det svenska ordförrådets utveckling från artonhundra till tjugohundra) undersöks utvecklingen …