Citat ur Språkbruk 1/1993:

I finskan används frasen ottaa aurinkoa, som har gett upphov till frasen ta sol i finlandssvenskan. Eftersom det finns hopp om att vi så småningom ska få se lite mer av solen vill vi gärna redan nu påpeka att man i Sverige inte känner till frasen ta sol. Den som vill uttrycka sig korrekt ska använda sola (sig) eller solbada.