Svenska Akademien har tilldelat Marika Tandefelt Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 40 000 kronor. Priset instiftades 1953. Tidigare mottagare av priset har varit bland annat Mikael Reuter (1988), Lars-Gunnar Andersson (1998), Siv Strömquist (1999), Margareta Westman (2000) och Lena Moberg (2001).

Marika Tandefelt är född 1946 och bosatt i Helsingfors. Hon blev filosofie magister och filosofie licentiat vid Helsingfors universitet och 1988 filosofie doktor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Sedan 1991 är hon professor vid Institutionen för språk och kommunikation vid Svenska handelshögskolan (Hanken). Hon är ordförande för Svenska språknämnden i Finland och styrelsemedlem i Svenska litteratursällskapet.