Gå till innehållet

2/2002

Släkt och osläkt i Anni Blomqvists Stormskärsromaner

Artiklar

Ralf Svenblad

En romanserie kan ge inblickar i skärgårdsbornas språk- och föreställningsvärld. Prov på detta ger Ralf Svenblad, ålänning, verksam som förlagsredaktör i Stockholm. Bidraget är tänkt att ingå i en kommande studie om folkmålet i Anni Blomqvists romaner om Maja: Stormskärsåländska.

Hugo Bergroth-sällskapet 10 år

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Den 16 maj arrangerade Hugo Bergroth-sällskapet sin tionde språkvårdsdag på Hanaholmen, denna gång med temat …

Ros till Finlands Bank

Artiklar

Mikael Reuter

Europeiska centralbanken ECB gav i augusti i fjol ut en viktig publikation, ”The Monetary Policy …

Nyckeln till ett människovärdigt liv

Artiklar

Mikael Reuter

  Ditt barn får mat och dricka på sitt bord. Får det också en egen …

Akademiskt skrivande vid Åbo Akademi

Artiklar

Akademiskt skrivande är ett treårigt projekt som beviljades 400 000 mk av Stiftelsens för Åbo Akademi …

Akademiens språkvårdspris till Marika Tandefelt

Artiklar

Svenska Akademien har tilldelat Marika Tandefelt Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning …

Svenska på stan

Artiklar

Med sin kampanj Svenska på stan vill Svenska Finlands folkting öka användningen av svenskan i …

Viborg som språkmiljö

Artiklar

Marika Tandefelt

Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handels­högskolan i Helsingfors, har de senaste åren ägnat Viborg och de fyra språken i staden särskild uppmärksamhet. I vår har den nya bok - Viborgs fyra språk under sju sekel – som hon har skrivit tillsammans med två historiker utkommit på Schildts. I denna artikel ger Tandefelt en koncentrerad översikt över de språkliga förhållandena i Viborg från medeltiden till 1900-talets första hälft.