Europeiska centralbanken ECB gav i augusti i fjol ut en viktig publikation, ”The Monetary Policy of the ECB”. Den översattes inte centralt av ECB, utan frågan om eventuella översättningar lämnades till medlemländernas centralbanker.

Enligt ett meddelande från ECB i mars kommer boken att finnas tillgänglig på engelska, tyska, spanska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska. De EU-språk som den inte översätts till är alltså danska och grekiska. Än så länge saknas dessutom översättningarna till franska, italienska och nederländska.

Att det finns en svensk version är emellertid inte Sveriges förtjänst. Medan Sveriges Riksbank uppenbarligen ansåg att alla som är intresserade av penningpolitik lika bra kan läsa om den på engelska, tycker man på Finlands Bank att sådan viktig information bör ges på båda nationalspråken. Det är alltså FB som har beställt och bekostat översättningarna till både finska och svenska. Publikationerna ECB:s penningpolitik och EKP:n rahapolitiikka finns redan tillgängliga både som böcker och på webben. De innehåller bl.a. en nyttig ordlista på 15 sidor.

Också ECB-ordföranden Duisenbergs inledningsanföranden vid de månatliga presskonferenserna efter ECB-rådets möten översätts av Finlands Bank till både finska och svenska och publiceras samma dag på bankens webbplats. Utöver FB är det bara den tyska och den franska centralbanken som låter översätta anförandet.

En stor ros till Finlands Bank!