Med sin kampanj Svenska på stan vill Svenska Finlands folkting öka användningen av svenskan i vardagen. Avsikten är att stimulera de svenskspråkiga att mer än nu använda sitt modersmål samt ge de finskspråkiga en puff att våga och vilja tala svenska.

För skolorna har regissören och författaren Bengt Ahlfors skrivit en tvåspråkig pjäs om fyra ungdomar och språkförväxlingar. Pjäsen är ett samarbetsprojekt mellan svenska och finska gymnasier, med syfte att få eleverna i skolorna att närma sig varandra och att öka toleransen mellan språkgrupperna.

Folktinger riktar sig också till myndigheter och företag med sina tankeväckande tips och idéer för att åstadkomma en levande tvåspråkighet på arbetsplatsen.

Den 11-12 oktober arrangerar Folktinget en internationell konferens om minoritetsspråken i Europa. Konferensen hålls i Helsingfors med bland annat ett femtiotal utländska minoritetsrepresentanter inbjudna.

En del av kampanjen är Svenska dagens huvudfest, som i år ordnas på Svenska Teatern. Folktinget vill på detta sätt lyfta fram det lustfyllda med svenskan och det svenska. För mera information, besök www.svenska-pa-stan.info