Gå till innehållet

2/1998

Konsten att skriva

Artiklar

Marika Tandefelt

En bra text överför information på ett enkelt och självfallet sätt. Men vad är en bra text? Marika Tandefelt, biträdande professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, diskuterar här vad vi kan kräva av en bra text och vad vi själva kan göra för att åstadkomma en. Alla citaten i texten är ur Olof Lagercrantz Om konsten att läsa och skriva (1985).

Bägge eller båda?

Artiklar

Fråga: Är det någon skillnad i betydelse och stil mellan bäggeoch båda? Svar: Båda och …

Hugo Bergroth-priset 1998 till Henrik Bruun

Artiklar

Mikael Reuter

Hugo Bergroth-sällskapets och Svenska kulturfondens språkpris, det så kallade Hugo Bergroth-priset, på tiotusen mark, tilldelades …

Rullskidor

Artiklar

Fråga: Vad är det för skillnad på inlines, rollerblades och rullskridskor? Svar: Skridskor med hjul …

Nordisk lexikografisk ordbok

Aktuell litteratur

Krista Varantola

Bakgrund Nordisk leksikografisk ordbok (NLO) är produkten av ett nordiskt samarbetsprojekt som lanserades 1992 inom  …

Livet på två språk – konflikter och kompromisser

Artiklar

Mikael Reuter

Det har skrivits en hel del om språkförhållandena i Finland, både i vetenskapliga verk och i mer populära framställningar. Ett av de mest lödiga verken är boken Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv av Erik Allardt och Christian Starck (1981). Men hittills har vi saknat både en djuplodande och heltäckande objektivt vetenskaplig beskrivning av tvåspråkigheten och språkförhållandena ur olika synvinklar och en mer populär sammanfattande presentation av dem. De luckorna har nu fyllts av två nyutkomna verk, det ena på engelska och det andra på både engelska och svenska.

Fästingar

Artiklar

Fråga: Heter det skogsbässe eller fästing? Svar: Till försommarens allra första upplevelser brukar höra ett …

Director musices

Artiklar

Fråga: Hur uttalas titeln director musices? Svar: Titeln uttalas /direktor mu:sises/.

Teletjänstordlista

Artiklar

För en tid sedan utkom en ny Teletjänstordlista, utgiven av Centralen för tekniskt terminologi. Det …

Nordisk lärobok i terminologi

Aktuell litteratur

Ilse Cantell

Orden informationssamhälle och kunskapssamhälle används ofta om dagens samhälle. Vilket ord man än väljer vill …