Fråga: Heter det skogsbässe eller fästing?

Svar: Till försommarens allra första upplevelser brukar höra ett bett av ett litet blodsugande kvalster som kallas fästing. Fästingar förekommer i hela världen och de suger sig fast i skinnet på både djur och människor. I Finland är det vanligt att man kallar fästingen skogsbässe. I de finlandssvenska dialekterna förekommer också andra benämningar, t.ex. i Kimito talar man om buskpelle. Skogsbässe är en vardaglig finlandism som inte förstås i Sverige, varför man i sakliga sammanhang bör använda ordet fästing.