Hugo Bergroth-sällskapets och Svenska kulturfondens språkpris, det så kallade Hugo Bergroth-priset, på tiotusen mark, tilldelades i år lagstiftningsrådet Henrik Bruun. Priset överräcktes till Bruun på språkvårdsdagen av sällskapets ordförande Bengt Ahlfors och kulturfondens vice ordförande Carita Lundin. Det var nu femte gången som Hugo Bergroth-sällskapet delade ut sitt språkpris i samband med språkvårdsdagen i maj. Tidigare pristagare har varit radiojournalisten Ann-Kristin Schevelew, översättaren Lena Björklund, läraren Tove Fagerholm och journalisten Thomas Hellén.

Henrik Bruun har under närmare tjugo år arbetat för det svenska författningsspråket i Finland, främst som biträdande byråchef på Statsrådets translatorbyrå och sedan som lagstiftningsråd vid justitieministeriets granskningsbyrå och inte minst som huvudredaktör för den nyligen utkomna tredje upplagan av handboken Svenskt lagspråk i Finland. Han har på det sättet varit en av huvudaktörerna i det viktiga men alltför sällan uppmärksammade och erkända arbete som pågår i syfte att förbättra den offentliga svenskan i Finland och närma den till svenskan i Sverige.

Henrik Bruun har enligt motiveringarna till prisutdelningen alltid visat ett aktivt intresse för språkfrågor och samarbetat med språkvårdarna på ett bägge parter givande sätt, inte minst när det har gällt viktiga lagtexter med återverkan på allmänspråket. Han har också föredömligt väl satt sin in i det offentliga språkbruket i Sverige med utnyttjande av de tekniska hjälpmedel som i dag står till buds.