Fråga: Är det någon skillnad i betydelse och stil mellan bäggeoch båda?

Svar: Båda och bägge är helt synonyma i svenskan och är i alla situationer utbytbara mot varandra. Det är alltså bara att välja fritt. Vilket som är vanligast i hela det svenska språkområdet är svårt att avgöra, men användningen verkar att variera regionalt. I Finland är båda det klart dominerande, men i Sverige används bägge betydligt mera än hos oss. Att båda har blivit det mer använda av dessa två ord kan bero på att det har stöd i både och uttrycket både och.  Språkhistoriskt sett kommer bägge orden från samma stam, och bägge är ursprungligen genitivformen av ordet.