Fråga: Hur skall jag översätta den finska förleden täsmä– till svenska (i ord som exempelvis täsmälääke och dylikt)?

Svar: Förleden täsmä– är populär i finskan och översätts i olika sammanhang på olika sätt. Täsmälääke heter till exempel selektivt, riktat eller målsökande läkemedel på svenska. Täsmäruoka heter funktionell mat på svenska (jfr engelskans functional food).