Gå till innehållet

1/2013

Tvåspråkig skola – lyx för finskspråkiga eller finlandssvenskarna till förtret?

Artiklar

En ny bok diskuterar möjligheterna för en tvåspråkig skola i Finland. Det har förts mycket …

Gratis läshjälp på webben

Artiklar

Alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig information på nätet, oavsett om man ser dåligt, har …

Språkfrågor

Artiklar

App Fråga: Hur böjs ordet app? App ären förkortning av eng. application, och ordet böjs …

Ur språkets skatt av idiom

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Kerstin Johanson: Svenska uttryck och deras ursprung. Ordalaget 2012. 160 sidor. Alla språkanvändare som ibland …

Klarspråksprojekt nyttig väckarklocka

Artiklar

Eivor Sommardahl

”Det var intressantare än vad jag hade tänkt mig. En riktig väckarklocka, faktiskt.” Så kommenterade en kommunanställd det nyligen avslutade klarspråksprojektet Rakt på sak.

Avhandling om finska idiom

Aktuell litteratur

Tarja Riitta Heinonen:  Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta.  (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen …

Ord med personhistoria

Aktuell litteratur

Leila Mattfolk

Marcel Grauls: Kalasjnikov, Don Juan och Barbie. Personerna bakom orden. En eponymordbok. Ordalaget 2012. 288 …

André Wickström – mångspråkig komiker med (N)orden i sitt hjärta

Artiklar

Lina Antman

Bland det svåraste som finns är att vara rolig och att svära korrekt på ett främmande språk. Den finlandssvenska komikern och skådespelaren André Wickström hukar dock inte för utmaningar och den språkliga humorscen han äntrar växlar mellan inte mindre än fyra olika språkdräkter.

Makens namn eller eget?

Artiklar

Sirkka Paikkala

Gällande namnlag, som trädde i kraft 1985, gav dem som ingår äktenskap likadana möjligheter i valet av efternamn. Har lagen haft någon betydelse i praktiken? Vems namn är av större vikt då namnet väljs?

Ledare

Ledare

Charlotta af Hällström-Reijonen

Regeringen Katainen har initierat och godkänt en nationalspråksstrategi, vars främsta syfte är att trygga livskraften …