En ny bok diskuterar möjligheterna för en tvåspråkig skola i Finland. Det har förts mycket diskussion i offentligheten om tvåspråkiga skolor, där svensk- och finskspråkiga elever skulle undervisas på båda språken. De har motiverats med att eleverna i tvåspråkiga skolor skulle lära sig båda inhemska språken utan större ansträngningar.

– Tvåspråkiga personer har lättare att lära sig nya språk och att kommunicera på ett främmande språk. Dessutom har personer som kan både svenska och finska bättre förutsättningar att arbeta i globala sammanhang och förstå olika kulturer, säger professor Liisa Tainio från Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet.

Tillsammans med Heidi Harju-Luukkainen har Tainio redigerat den nya boken ”Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framtiden”. I boken öppnar forskarna perspektiv på det förändrade språklandskapet Finland med tanke på utbildning, undervisning och lärande. De diskuterar också möjligheterna för en tvåspråkig skola i Finland.