Alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig information på nätet, oavsett om man ser dåligt, har ett annat modersmål än svenska eller har läs- och skrivsvårigheter.  Friendlyreader(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) är en ny gratistjänst som sammanfattar långa texter med ett musklick och föreslår synonymer till ord som är svåra att förstå. Utvecklingen av mjukvaran har letts av professor Arne Jönsson på institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet.

Friendlyreader är enkel att använda. Den text man vill sammanfatta kopieras in i ett fönster och med musen kortar man sedan ner texten till önskad längd. Stilen kan göras olika stor och en markering kan läggas över raden för att ytterligare öka läsbarheten. Ju mer man kortar, desto mindre innehåll finns givetvis kvar. Håller man musen över svåra ord föreslår programmet synonymer.

– Vi arbetar på många vis för att sprida kunskapen om Friendlyreader och hoppas att tjänsten också inom en snar framtid ska finnas som mobilapp, säger Arne Jönsson.

För att sammanfatta texter så effektivt som möjligt utnyttjar forskarna samma teknik som Google använder för att ranka sidor. En tidigare del i arbetet att förenkla för personer med läs- och skrivsvårigheter är en funktion kallad Webblättläst(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Söker du efter något på nätet så rankas sidorna efter vilka som är lättast att läsa. Även Webblättläst finns fritt tillgänglig.