Gå till innehållet

1/2012

Ledare

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Ofta får jag frågan varför språkvården motarbetar finlandismer, kunde vi inte utveckla vårt eget finlandssvenska …

Domänvinst för nordsamiskan

Artiklar

Dagstidningen Lapin Kansa, som utkommer i Rovaniemi, inför artiklar på samiska. Sedan januari 2012 publicerar …

Stöpsel, beväring och siskonkorv

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

En finlandism är ett ord, en fras eller en struktur som bara används i finlandssvenskan samt i finlandssvenska regionalspråk eller som används i en annan betydelse än i svenskan i Sverige. Även uttryck som är påfallande mer frekventa i finlandssvenska och finlandssvenska regionalspråk än i svenskan i Sverige räknas till finlandismerna. I det följande ges en överblick av de olika finlandismer som finns.

Ledningar och sladdar

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Vad är det för skillnad mellan en ledning och en sladd? Ordet ledning har …

Glad påsk!

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Finns det något svenskt verb för det som barn gör när de klär ut …

ADHD eller adhd?

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Ska jag skriva ADHD eller adhd, DAMP eller damp? De båda benämningarna är initialförkortningar …

Språkgroddar

Artiklar

Folkhälsan har nyligen gett ut en ny broschyr, Språkgroddar. Den är avsedd för föräldrar med …

Termdatabasen SNORRE

Artiklar

I oktober lanserades Standard Norges nya termdatabas Snorre. Databasen innehåller sammanlagt 200 000 termer på bokmål, …

Tidskriften Namn och bygd 100 år

Artiklar

Leila Mattfolk

Världens äldsta specialtidskrift för namnforskning, Namn och bygd, kommer i år ut med sin hundrade …

Våra fyrfota vänners färggranna namn

Aktuell litteratur

Minna Saarelma-Paukkala

Marianne Blomqvist: Våra fyrfota vänner har också namn. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 2011. …