Gå till innehållet

1/2012

Institutet för de inhemska språken från 2012

Artiklar

Nina Martola

Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen om Institutet för de inhemska språken i …

Tvåspråkiga skolor – bra eller dåligt?

Artiklar

Pia Westerberg

I slutet av december arrangerade Svenska kulturfonden en diskussion om det eldfängda temat ”Två språk …

Svenska i finska skolor

Artiklar

En majoritet av grundskoleeleverna i finska skolor gillar att studera svenska och de tycker att …

Ledare

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Ofta får jag frågan varför språkvården motarbetar finlandismer, kunde vi inte utveckla vårt eget finlandssvenska …

Domänvinst för nordsamiskan

Artiklar

Dagstidningen Lapin Kansa, som utkommer i Rovaniemi, inför artiklar på samiska. Sedan januari 2012 publicerar …

Stöpsel, beväring och siskonkorv

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

En finlandism är ett ord, en fras eller en struktur som bara används i finlandssvenskan samt i finlandssvenska regionalspråk eller som används i en annan betydelse än i svenskan i Sverige. Även uttryck som är påfallande mer frekventa i finlandssvenska och finlandssvenska regionalspråk än i svenskan i Sverige räknas till finlandismerna. I det följande ges en överblick av de olika finlandismer som finns.

Ledningar och sladdar

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Vad är det för skillnad mellan en ledning och en sladd? Ordet ledning har …

Glad påsk!

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Finns det något svenskt verb för det som barn gör när de klär ut …

ADHD eller adhd?

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Ska jag skriva ADHD eller adhd, DAMP eller damp? De båda benämningarna är initialförkortningar …

Språkgroddar

Artiklar

Folkhälsan har nyligen gett ut en ny broschyr, Språkgroddar. Den är avsedd för föräldrar med …