Fråga: Är det någon skillnad mellan fastställelse och fastställande? Jag har stött på bägge orden.

Det är ingen skillnad i betydelse mellan fastställande och fastställelse. Svensk ordbok nämner bägge orden som substantiv till verbet fastställa. I praktiken tycks dock fastställande vara vanligare. Fastställelse uppfattas kanske som mer formellt och byråkratiskt.