Fråga: Kan jag som studerar svenska vid universitetet kalla mig svenskastuderande eller måste det bli svenskstuderande? Och heter det svenskalärare eller svensklärare?

Vi rekommenderar svenskstuderande, svensklärare, finsklärare, engelsklärare osv. utan -a. Orden följer ett vanligt mönster enligt vilket slutvokalen faller bort när förledet i ett sammansatt substantiv består av ett tvåstavigt substantiv som slutar på –a: flicknamn, fickpengar, åskväder. Formerna på -a kan dock inte betraktas som felaktiga. Svenskalärare och svenskaprov finns till och med upptagna i Svenska Akademiens ordlista, men de betecknas som vardagliga.