Fråga: Heter det rullator eller rollator?

Både rullator och rollator kan användas. Den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista tar upp de två varianterna som likvärdiga former. Av hävd har dock språkvården i Sverige före­språkat rullator eftersom den formen hör samman med det svenska verbet rulla.