Fråga: Jag har stött på satser där ordet vars syftar på plurala ord, till exempel de barn vars skolväg är lång. Borde man inte skriva vilkas?

Numera kan vars användas vid syftning på ord i såväl singular som plural. Endast i fall där betydelsen kan bli oklar om man använder vars är det bäst att sätta ut vilkas i plural. Språkriktighetsboken ger exemplet: Han börjar skriva ett manus om Australiens främsta ståuppkomiker, vars enda mål i livet är att bli roligast på kontinenten. Här är vars tvetydigt, och om man vill få fram att det är fråga om flera ståuppkomiker är det bäst att använda vilkas.