SPRÅKFRÅGORNA ÄR BESVARADE OCH SAMMANSTÄLLDA AV MONICA ÄIKÄS

Fråga: Ska det heta TV med stora eller tv med små bokstäver? Båda skrivsätten förekommer.

Det heter tv enligt Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Regeln är nämligen att en initialförkortning ska skrivas med små bokstäver när den blivit vanlig i språkbruket. Andra exempel är cv, it, dvd, sms och dna. – När det gäller tv kan man också använda parallellformen teve om man vill vara tydligare i text.