Gå till innehållet

1/2008

Vattenlöpning

Artiklar

Fråga: Vad kallas den populära motionsgrenen vesijuoksu på svenska? Svar: Det svenska ordet är vattenlöpning.

Gamla ortnamn – språkliga fornlämningar?

Artiklar

Paula Wilson

I tidskriften Språkbruk (4/2007) recenserade Johan Schalin min bok ”Röster från forntiden. Gamla ortnamn berättar”. …

Youtube

Artiklar

Fråga: Hur ska vi skriva You Tube i en svensk text? Svar: Skriv Youtube. Så …

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

Artiklar

Rune Skogberg

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. De senaste åren har man börjat satsa alltmer på att arbetstagaren, trots ett ökande arbetstempo, ska må bra såväl fysiskt som psykiskt. Rune Skogberg reder ut terminologin inom området.

Passiv

Artiklar

Fråga: Jag undrar hur man borde skriva satsen monia kieliä on alettu opiskella med s-passiv …

Välkommen som ny chef, Nina!

Artiklar

Mikael Reuter

Svenska avdelningen på Focis har sedan januari 2008 en ny chef, Nina Martola. Hennes föregångare …

Helfrasinlärning och engelskans inflytande – två motsatta krafter i kadetternas inlärarsvenska

Artiklar

Tarja-Liisa Heikkilä

Engelskan har en rätt stor lexikal inverkan på finska kadetters inlärarsvenska. Tarja-Liisa Heikkilä redogör här för sin undersökning.

Nya skrivregler

Artiklar

I höst ger Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden i Sverige) ut en ny upplaga av Skrivregler. …

Språklig lättja förvanskar vår bild av EU

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

De långsamma beslutsprocesserna i EU gör att det går rundgång i nyhetsspråket. Seminariet Mediespråk 2008 tog pulsen på rapporteringen från Bryssel, skärskådade de ungas medievanor och kom med kritik mot att dagstidningarna verkar satsa på allt kortare och alltmer innehållsfattiga artiklar.

Taxfreebutik

Artiklar

Fråga: Kan ni säga hur man skall skriva detta på finlandssvenska: tax-free-butik, tax-free butik eller …