Fråga: Jag har sett ordet etttiden skrivet med tre t:n. Är detta faktiskt accepterat?

Svar: Nej, än så länge är det inte accepterat. Visserligen har trippelskrivning av konsonanter föreslagits av Birgitta Lindgren i en artikel i Språkvård 2/2006 (Tillåt tilllåt!), men någon regeländring är ännu inte aktuell. I den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista, SAOL 13, står det ettiden, och det är klart att vi ska följa SAOL. Hur det kommer att bli i nästa upplaga, någon gång på 2010-talet, vet vi naturligtvis inte.