Fråga: Hur skall man bilda adjektiv på Novgorod, ex. ”första novgorodska/novgorodiska krönikan”? Åtminstone Wikipedia tycks i någon mån använda båda formerna.

Svar: Adjektivet bildas med suffixet -sk: novgorodsk.