Fråga: Jag språkgranskar en text som handlar om materialet Gore-Tex. Själv skulle jag helst skriva Goretex eller goretex. Vilket alternativ är bäst?

Svar: Vi rekommenderar goretex i analogi med jersey och manchester som nämns i punkt 99 i Svenska skrivregler. Då betraktas ordet som en beteckning för en tygsort, inte som ett produktnamn. Visserligen är goretex inte en lika etablerad tygsort som de två ovannämnda, men vi tycker ändå att man kan ta steget ut och använda samma skrivsätt.