Fråga: Går det att tala om reservation av bord på en restaurang eller är det en finlandism?

Svar: Nej, vi kan inte tala om reservation av bord. Reservation betyder nämligen ’förbehåll, villkor, invändning’. Exempel: Han stödde projektet utan reservation. De inlade reservation mot beslutet.

Det som frågeställaren uppenbarligen tänker på är reservering av bord, och detta är mycket riktigt en finlandism. Finlandssvensk ordbok säger att vi hellre ska använda bokning, beställning, förhandsbeställning. Däremot används verbet reservera också i betydelsen ’boka, beställa’.