Gå till innehållet

Intervjuer & reportage

Redaktörerna minns åren med Språkbruk

Artiklar

Tidigare chefredaktörer och redaktionssekreterare minns hur Språkbruk startade, hur sax och papper byttes ut mot dator och hur tidskriften övergick från avskalad layout till en glansig tidning i fyrfärgstryck.

För en riksdagstolk är alla dagar olika

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

En dag sitter de i plenum och tolkar anföranden, nästa dag står de i Kastelholms slott och tolkar historien om Karin Månsdotter och Erik XIV. Jobbet som tolk i riksdagen är varierande och allmänbildande.

När man älskar på ett främmande språk

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Par med olika modersmål som lever tillsammans på engelska är kreativa i sin språkanvändning och skapar sig sitt eget personliga språk. Paren använder olika strategier för att försäkra sig om att den andra har förstått och får på så sätt kommunikationen att fungera.

Gammalt par omfamnar varandra.

En ordbok, två samhällen, fyra språkvarieteter

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Nina Martola har jobbat med Stora finsk-svenska ordboken sedan 1990. På kuppen har hon blivit en samhällsmedveten detektiv med insyn i språkutvecklingen på både svenska och finska.

En nordisk kärlekshistoria

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Egentligen skulle hon bli astrofysiker, men kärleken till Norden tog överhanden, och i dag har serbiska Ana Stanićević bott på Island i sju år och undervisar i isländska på universitetsnivå.

Översättningarna av tv-program standardiseras

Intervjuer & reportage

För närvarande utarbetas det en kvalitetsstandard för tv-översättningar i Finland. Språkbruk ställde några frågor kring detta till Eivor Konttinen, översättarredaktör på Yle.

Språkambassadören inspirerar till språkinlärning med humor

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

När språkambassadören Tuija Löfgrén besöker gymnasiet i Helsingin suomalainen yhteiskoulu är det för att inspirera redan duktiga elever att lära sig ännu mer svenska.

Svenskan förvandlades från hatobjekt till passion

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

I skolan avskydde Jaan Siitonen svenska och såg ingen som helst nytta med språket. I dag är han orsaken till att tusentals finska skolelever får träffa en språkambassadör som inspirerar dem till att lära sig svenska.

Barnprogram ska ge barnen ord för det de vill säga

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

– Min princip är att aldrig tala ett förenklat barnspråk med barn, utan att i stället förklara svåra ord. Barns språk utvecklas för att de får höra ett gott språk, säger Ann-Catrin Rosenberg, Yles språkpristagare 2019.

Hotat urfolksspråk följer med sin tid

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Giitu, takkâ, spä´sseb. Ordet tack på de tre samiska språken som talas i Finland – nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska – är ett bra exempel på hur olika de tre språken är. Utflyttningen från Sápmi och trycket från majoritetsspråken påverkar samiskan, men ännu talas de samiska språken av minst 20 000 personer.