Gå till innehållet

Intervjuer & reportage

Fem frågor till Sören Lillkung

Fem frågor

Sören Lillkung är sångare och körledare, utbildningsledare och vd för Svenska kulturfonden.

Kerstin Kronvall hjälper oss förstå ryskt vardagsliv och stormaktspolitik

Intervjuer & reportage

May Wikström

Ryssland, Belarus, Ukraina – Kerstin Kronvalls trygga, kunniga radioröst har under två decennier rapporterat från den triangel som nu är i hela världens blickfång. 

Kerstin Kronvall, Hugo Bergrothpristagare 2022.

Redaktörsvardag bland tusen dialektröster: ”Det här är verkligen vårt kulturarv”

Intervjuer & reportage

May Wikström

Ur arkivet på Hagnäs strand stiger tusentals dialektröster från Houtskär, Lappträsk, Nedervetil, Lumparland ... Det kulturarv som redigeras av ordboksredaktionen på Institutet för de inhemska språken är inte bara historia. Folkmålet lever och mår väl. Samtidigt är den vetenskapliga dokumentationen av de svenska dialekterna i Finland unik. I sommar har redaktionen publicerat ytterligare 1 300 artiklar på nätet, tillsammans med nytt gränssnitt och en uppdaterad sökguide.

Fem frågor till Henrik Othman

Fem frågor

Henrik Othman är en välkänd finlandssvensk, numera pensionerad, journalist och ledarskribent på Österbottens Tidning. Othman har bland annat varit medlem i Svenska språknämnden i Finland och fått det prestigefyllda Topeliuspriset. Under sin långa karriär skrev Othman över 1 800 ledare. Othman är fenomenal på att leka med ord i olika sammanhang. Språkbruk ställde honom fem frågor.

Fem frågor till Jannika Lassus

Fem frågor

Jannika Lassus arbetar som universitetslektor i svenska språket vid Finsk-ugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet. Hon är ordförande för Svenska språknämnden i Finland sedan den 1 juni 2021.

Tjena i Sverige och god dag i Finland

Intervjuer & reportage

Heidi Hendersson

Finlandssvenskar kommer snabbare till saken och sverigesvenskar har en tendens att använda sig av mer positiva tillrop. Det är några av skillnaderna mellan svenskan som talas på de olika sidorna om Östersjön.

Termarbete i en global kris

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Klar och tydlig myndighetskommunikation är mycket viktig särskilt i en kris. Arbetet med statsrådets kanslis coronaordlista gjorde det här ännu tydligare för Niina Elomaa och Henna Eronen.

Fem frågor till Jenny Stenberg-Sirén

Fem frågor

Jenny Stenberg-Sirén är ny universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.

Lexikografen som läste 30 finländska böcker om året

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Av en tillfällighet lämnade Peter A. Sjögren sin doktorsavhandling för ett jobb på förlaget Bonniers. Där började en lång karriär i ordböckernas och uppslagsverkens värld, inte minst de finlandssvenska.

Tolkning är den nyfiknes bransch

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Det senaste året har inneburit nya arbetssätt och utmanande arbetsförhållanden för tolkarna Tiina Sjelvgren och Annica Törmä, som bland annat har tolkat många av myndigheternas presskonferenser om coronaläget.