Gå till innehållet

Aktuell litteratur

Retorik är mer än att hålla tal

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Lennart Hellspong: Den retoriska människan. 20 sätt att se på retorik. Morfem 2018. 252 sidor.

Ett smörgåsbord av språkliga fyndigheter

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Lotten Bergmans och Stellan Löfvings bok Den fascinerande fotbollsregeln och andra språkfenomen är språklig underhållning på hög nivå. Det känns lite som att läsa Svenska skrivregler med en humoristisk tvist.

Insiktsfullt om språkpolitik

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Hur ser ett demokratiskt språksamhälle ut? Kan språk och språkanvändning styras så att demokrati, rättvisa och jämlikhet gynnas? Vem ska i så fall styra och på vilket sätt?

Kreativ grammatik

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson & Annelie K Johansson: Kreativ grammatikundervisning. Från förskoleklass till åk 6. Columbus förlag 2017. 247 sidor.

Talskrivarnas roll i politiken

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Hans Gunnarsson och Staffan Thulin: Talskrivarna. Om retoriken i politiken. Carlssons Bokförlag 2017. 390 sidor.

Informativ och njutbar nöjesläsning om mat från A till Ö

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Jan-Öjvind Swahn: Matens historia från A till Ö. Ordalaget 2017. 4 upplagan. 351 sidor.

Ohejdad ordglädje

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Maria Sjödin: O som i ordbok. 2 563 ovanliga, oborstade, omistliga ord. Morfem 2017. 247 sidor.

Nyttan med språkvetenskap

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.): Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Studentlitteratur 2017. 292 sidor.

Inspirerande skrivhandledning

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Jenny Forsberg: Skriv för din målgrupp. Tips för träffsäkra texter. Morfem 2017. 144 sidor.

Digitala texter

Aktuell litteratur

Anna Maria Gustafsson

Dansken Kresten Bjergs bok Den digitale læsers hjerne. En skrivguide til fagfolk är precis som …