Innan man börjar skriva en text bör man alltid ställa sig två frågor: Vem ska läsa texten? Varför ska läsaren läsa texten? Det kan kanske verka banalt, men det är viktigt att du som skribent ställer frågorna, varje gång. ”Det är lätt att tro att en text som riktar sig till alla blir läst av fler. Men den löper snarare risk att inte få några läsare alls, eftersom ingen känner sig berörd av texten”. Så skriver examinerade språkkonsulten Jenny Forsberg, författare till boken Skriv för din målgrupp.

Forsberg tar upp olika texttyper, och ger konkreta och handfasta tips för alla texttyperna, allt från e-post, rapporter och utredningar till säljande texter och webb. I dag måste många av oss kunna skriva många olika slags texter, och då gäller det att målgruppsanpassa dem så gott som möjligt. Forsbergs tips är korta och konkreta och som skribent vill man ropa hurra på var och varannan sida för att tipsen känns så användbara. De känns helt enkelt fräscha även för en som läst otaliga skrivhandledningar.

Förutom att gå igenom olika texttyper går Forsberg även in på ett djupare plan och beskriver skrivprocessens tre steg (förbereda, skriva, bearbeta). Hon kommer tar också upp klarspråk och skrivregler.

Boken avslutas med en praktisk checklista som känns mycket användbar, i synnerhet när man ska skriva lite längre texter.