Gå till innehållet

4/2014

Kielitoimiston sanakirja på nätet

Artiklar

Sedan i mitten av november finns ordboken Kielitoimiston sanakirja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) på …

Ledare

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Har du noterat att vi på sistone har publicerat några artiklar på danska och norska …

Dialektutjämning i Västsverige

Aktuell litteratur

Therese Leinonen

Margareta Svahn & Jenny Nilsson: Dialektutjämning i Västsverige. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen (DAG), 2014. 298 sidor.

Direktøren for det hele – Professionella och folkliga synsätt på språkvård

Artiklar

Ylva Byrman

Är språkvården alltför liberal och slapp i dag? Går allt an bara ordet eller uttrycket är tillräckligt frekvent i bruket? Ylva Byrman, som bland annat medverkar i det populära radioprogrammet Språket, diskuterar här språkvårdens roll.

Vården av svenskt fackspråk hotad

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Enligt den svenska budgetpropositionen kommer anslaget till Terminologicentrum TNC(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) från …

Lån i svenska dialekter i Finland

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I serien om språk i kontakt diskuterar vi i detta avsnitt lån i de svenska dialekterna i Finland. Tidigare har vi introducerat orsaker till och resultat av språkkontakt och diskuterat arv och lån i svenska. I förra numret presenterade Eino Koponen svenska lån i finska. Det här bidraget handlar om lånord i våra svenska dialekter och exempelorden är hämtade ur nätordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål.

En guldgruva om andraspråksinlärning och andraspråksundervisning

Aktuell litteratur

Eeva-Liisa Nyqvist

Päivi Pietilä & Pekka Lintunen (red.) Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Gaudeamus 2014. 221 sidor + bilaga.

Myndigheternas kunder är vi allihopa?

Artiklar

Margareta Gustafsson

Vad är vi som medborgare i relation till myndigheterna? Inom den sociala sektorn kallas vi klienter, men inom många andra sektorer tilltalas vi allt oftare som kunder. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen brukare som samlande begrepp för de som får insatser från socialtjänsten.

Om bestämd och obestämd form i svenskan

Artiklar

Monica Äikäs

Användningen av bestämd och obestämd form, species, hör till det som är svårast att behärska för personer som lär sig svenska. Monica Äikäs resonerar kring vad som utmärker bestämd och obestämd form i svenskan och kring svårigheterna med att välja species.

Från ankdamm till grodpöl

Artiklar

Mats-Peter Sundström

En femtedel av översättarna vid Europaparlamentets översättningsenhet i Luxemburg är finlandssvenskar. Mats-Peter Sundström beskriver här finlandssvensk språkkontakt vid Europaparlamentets svenska översättningsenhet i Luxemburg. Visste du till exempel ordet roskis spritt sig till sverigesvenskarna vid enheten?